Wedstrijdreglement

 • Het thuisspelende (als eerste genoemd) team neemt de aftrap. Het bezoekende team heeft de doelkeuze.
 • De wedstrijd duurt 2 x 35 minuten. Na 35 wordt er gewisseld van speelhelft. Er is 15 min pauze.
 • Een speler, die uit het veld wordt gestuurd (2x geel, dan wel direct rood) is automatisch voor de eerstvolgende wedstrijd van het toernooi geschorst.
 • De wedstrijden vallen onder de reglementen van de KNVB.
 • De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van de KNVB.
 • Elke scheidsrechter wordt tijdens het toernooi door twee neutrale, assistent scheidsrechters geassisteerd. Elke club levert 1 grensrechter.
 • Tijdens het toernooi geldt de volgende invallers bepaling: Per wedstrijd worden er vooraf maximaal 18 spelers (naam + rugnummer) opgegeven aan de wedstrijdleiding. Tijdens de wedstrijden mag er onbeperkt worden gewisseld. Een wisselspeler mag weer terugkomen in het veld.
 • Bij gelijke clubkleuren, of bij clubkleuren die slecht van elkaar te onderscheiden zijn, moet de ploeg die in het programma als tweede vermeld staat, in een shirt met afwijkende kleur verschijnen. Bij twijfelgevallen bepaalt de scheidsrechter.
 • Het aantal punten per elftal is beslissend voor het bepalen van de eindstand. Per gewonnen wedstrijd krijgt men 3 punten. Voor elk gelijkspel 1 punt. Eindigen 2 of meer ploegen gelijk, dan beslist het onderlinge resultaat. Is dit gelijk, dan beslist het doelsaldo. Is ook dit doelsaldo gelijk dan beslist het hoogst aantal gescoorde goals. Is dit ook gelijk dan worden er strafschoppen genomen, per ploeg door 5 verschillende spelers. Is het na de serie van vijf strafschoppen nog gelijk, dan wordt er om en om, door verschillende spelers, een strafschop genomen en de ploeg die het eerst mist na een gelijk aantal beurten is de verliezer.
 • Voor dit toernooi zijn prijzen beschikbaar gesteld, te weten een 1e tot en met de 5e prijs. De winnaar ontvangt tevens een wisselbeker, De Waard Cup.
 • De toernooiorganisatie van sv-WMC is verantwoordelijk voor alle sportieve overeenkomsten in relatie tot het toernooi, alsook voor alle opmerkingen, protesten en klachten.