Specifieke maatregelen (Corona)

 • Elke bezoeker houdt zich aan de RIVM richtlijnen.
 • Elke bezoeker behoudt 1,5 meter afstand
 • Bij koorts, verkoudheid of ziekteverschijnselen: Blijf thuis!
 • Er zal controle zijn bij de ingang
 • Vooralsnog maximaal 250 toeschouwers op het terrein.
 • Te allen tijde dienen adviezen door WMC stewards opgevolgd te worden
 • Er zal controle en handhaving aanwezig zijn door gemeente
 • Indien waarschuwingen of zelfs boetes worden uitgedeeld, is dit de verantwoordelijkheid voor de betrokken personen zelf
 • sv-WMC zal op het terrein de Corona maatregelen kenbaar maken.
 • sv-WMC zal zoveel mogelijk spreiding toepassen in bar/ consumpties en toiletgebruik
 • Er kan alleen met pin betaald worden. Contant geld wordt NIET geaccepteerd.